Jašľičkari z Horného Šariša

Projektom „ Jašľičkari z Horného Šariša“ chceme zachovať a rozvíjať vedomie o zabudnutých originálnych súčastiach tradičného odevu „jašľičkaroch“ z Horného Šariša. Vďaka dotácii, ktorou bol projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja boli vyhotovené mužské časti tradičného ľudového odevu pre potreby scénického spracovania nového pásma „ Jašľičkari z Horného Šariša“.