Hrabčané

Počas roka 2017 sa súbor aktívne zapojil do výskumu, v ktorom sa podrobne skúmala kultúra Rusínov v podobe piesní, tancov a krojov v regióne Horného Šariša v obci Hrabské. Jedným z cieľov je zozbierané informácie a poznatky z výskumu spracovať a premietnuť do realizácie nového autorského diela, ktoré bolo širokej verejnosti prezentované v roku 2018 na … Čítať ďalej Hrabčané