info@cerhovcanbj.sk +421 911 832 853

Hrabčané

Počas roka 2017 sa súbor aktívne zapojil do výskumu, v ktorom sa podrobne skúmala kultúra Rusínov v podobe piesní, tancov a krojov v regióne Horného Šariša v obci Hrabské. Jedným z cieľov je zozbierané informácie a poznatky z výskumu spracovať a premietnuť do realizácie nového autorského diela, ktoré bolo širokej verejnosti prezentované v roku 2018 na rôznych podujatiach.

                                                       

Zámerom projektu je nadobudnuté informácie a poznatky z prebiehajúceho výskumu, premietnuť do realizácie nového autorského diela pod názvom „Hrabčane“, v choreografii Stanislava Udermana. Jedným z hlavných cieľov projektu je aktívne šíriť, prezentovať a zachovávať rusínsku kultúru v jej prirodzenej forme na základe poznatkov z realizovaného výskumu ľudovej kultúry a folklorizmu v regióne Horného Šariša ako jedinečný odkaz našich predkov.

                                                                                     

Nakoľko vedenie súboru sa usiluje o profesionálny rast, tento projekt má ambíciu byť významným odrazovým mostíkom do ďalšej etapy činnosti folklórneho súboru ČERHOVČAN Bardejov, ktorý sa už viac ako 50 rokov venuje aktívnemu zachovávaniu a šíreniu ľudovej kultúry a folklórizmu v regióne Šariš. 

 

 

Partneri

Sledujte nás

KONTAKT

Občianske združenie Folklórny súbor ČERHOVČAN Bardejov
Štefánikova 75
085 01 Bardejov

+421 911 832 853
+421 905 143 646

info@cerhovcanbj.sk

ČERHOVČAN Bardejov © Všetky práva vyhradené | Vytvorila [BE]CREA