KAČUR – fašiangový zvyk v Bardejove

Fašiangové zvyky sa zachovávajú na celom Slovensku a tak i v Bardejove, ale značne odlišnej od zvykov iných miest a obcí. Medzi fašiangovými veselosťami u roľníckeho a remeselníckeho ľudu je istý rozdiel. Roľnícka vrstva obyvateľstva si vymyslela zaujímavý a jedinečný spôsob fašiangovania, ktorý sa dodnes do istej miery zachováva, tzv. kačur. Je to pravdepodobne výlučne … Čítať ďalej KAČUR – fašiangový zvyk v Bardejove