info@cerhovcanbj.sk +421 911 832 853

KAČUR – fašiangový zvyk v Bardejove

Fašiangové zvyky sa zachovávajú na celom Slovensku a tak i v Bardejove, ale značne odlišnej od zvykov iných miest a obcí. Medzi fašiangovými veselosťami u roľníckeho a remeselníckeho ľudu je istý rozdiel. Roľnícka vrstva obyvateľstva si vymyslela zaujímavý a jedinečný spôsob fašiangovania, ktorý sa dodnes do istej miery zachováva, tzv. kačur. Je to pravdepodobne výlučne bardejovský zvyk.

Podstatou celého tohto zvyku je výber najšikovnejšieho mládenca a u ženáčov najmladšieho. Potom sa z najstarších a najváženejších mužov vyberú štyria dozorcovia, ktorí dozerajú na poriadok, aby sa kačur hral správne.

V mieste kde sa odohráva zábava sa do stredu miestnosti položí stôl, naň dve sviece, ktoré symbolizujú dokončenie fašiangov.  Na stole sa nachádza krčah s vínom a prázdny tanier, do ktorého položí peniaze každý, kto si ide zatancovať a vypiť z vína.

Vyvolený kačur má na sebe národnú stužku, čierny, potrhaný tvrdý klobúk, okolo neho obviazané povrieslo a za ním zastrčené husacie pero. On vyvoláva do tanca najbohatšiu, najkrajšiu dievku a začne s ňou tancovať obvyklý tanec. Po dotancovaní sa ide k stolu opýtať starších na ďalšie meno mládenca a dievky, ktorých ako nový pár vyvolá na tanec. Tí sú povinní ísť k stolu, zaplatiť, pripiť si zo staršími a môžu si zatancovať typický tanec.

 

 

Partneri

Sledujte nás

KONTAKT

Občianske združenie Folklórny súbor ČERHOVČAN Bardejov
Štefánikova 75
085 01 Bardejov

+421 911 832 853
+421 905 143 646

info@cerhovcanbj.sk

ČERHOVČAN Bardejov © Všetky práva vyhradené | Vytvorila [BE]CREA