info@cerhovcanbj.sk +421 911 832 853

2%

Poukázaním 2% z dane môžete podporiť činnosť občianskeho združenia

Folklórny súbor ČERHOVČAN  Bardejov. Ďakujeme za vašu podporu a priazeň.

Prijímateľ: Folklórny súbor ČERHOVČAN Bardejov

Občianske združenie

Štefánikova 75
085 01  Bardejov

IČO:  42422167

IBAN:  SK73 1111 0000 0013 4375 9005

Zamestnanci

  • Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane.
  • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2024 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v zdaňovacom období vykonávali dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložíte o tom potvrdenie.

SZČO

Právnické osoby

  • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).
  • Daňové priznaniePotvrdenie o podaní daňového priznania
  • Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Partneri

Sledujte nás

KONTAKT

Občianske združenie Folklórny súbor ČERHOVČAN Bardejov
Štefánikova 75
085 01 Bardejov

+421 911 832 853
+421 905 143 646

info@cerhovcanbj.sk

ČERHOVČAN Bardejov © Všetky práva vyhradené | Vytvorila [BE]CREA