info@cerhovcanbj.sk +421 911 832 853

„BAŠAV“

Fond na podporu umenia udeľuje príspevky z verejných zdrojov a Ministerstvo kultúry sa snaží ním pomáhať a usmerňovať zmysluplné projekty v oblasti ako profesionálnej tak amatérskej činnosti v širokom spektre kultúry. Teší nás, že náš projekt „BAŠAV“, ktorý sme predložili so žiadosťou na podporu bol odbornou komisiou schválený a FS ČERHOVČAN  získal finančnú podporu na jeho realizáciu.

Hlavným cieľom nášho projektu bolo prezentácia ľudovej kultúry regiónu Šariš, na príklade tvorivého stvárnenia a scénického spracovania choreografie pomocou archívnych materiálov ľudovej kultúry. Taktiež sme mali snahu o obohatenie repertoáru Folklórneho súboru ČERHOVČAN a o rozšírenie a zdokonalenie interpretačnej úrovne členov nášho kolektívu. Tento projekt vznikol na základe výsledkov a úrovne nášho kolektívu, v ktorom chýbala tvorba vychádzajúca a inšpirovaná etnickou menšinou. Na základe našich požiadaviek, ktoré vznikli v činnosti kolektívu, sme požiadali o spoluprácu začínajúceho tvorcu Mgr. Mareka Sabola. Po stretnutiach s autorom sme sa rozhodli spracovať materiál z oblasti Šariša, konkrétne z rómskeho prostredia. Na tomto základe vzniklo umelecké dielo reprezentujúce nehmotné kultúrne dedičstvo regiónu Šariš. Pomocou didaktických metód sa členovia nášho kolektívu naučili vybrané typy tancov, ich základné tanečné motívy a zároveň ich prepojenie do tanečných sledov, pričom cieľom bolo pochopenie a naučenie princípov interpretácie jednotlivých tancov, ich štruktúry a motivickej väzby. Výsledkom toho bolo priniesť nové progresívne tvorivé scénické stvárnenie ľudovej kultúry, konkrétne rómske tance, podľa interpreta Jozefa Mika „Kopýtka“ a Marcely Dreveňákovej z Poštárky. Členovia FS ČERHOVČAN, ktorý sa skladá z tanečnej, hudobnej a speváckej zložky, nacvičili nové rómske tance, ktorých autorom je Mgr. Marek Sabol. Tieto boli premiérovo prezentované ako umelecké dielo formou prezentácie amatérskeho folklórneho kolektívu pre návštevníkov Vianočného remeselného jarmoku v decembri 2022.

Už teraz sa tešíme na obdobie, v ktorom budeme môcť aj naďalej prezentovať novú choreografiu BAŠAV a potešiť tak milovníkov folklóru.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partneri

Sledujte nás

KONTAKT

Občianske združenie Folklórny súbor ČERHOVČAN Bardejov
Štefánikova 75
085 01 Bardejov

+421 911 832 853
+421 905 143 646

info@cerhovcanbj.sk

ČERHOVČAN Bardejov © Všetky práva vyhradené | Vytvorila [BE]CREA