info@cerhovcanbj.sk +421 911 832 853

Medzinárodný festival národností, Rakúsko

V dňoch 29.06. – 03.07.2017 sa FS Čerhovčan Bardejov prezentoval na Medzinárodnom festivale národností v alpskom meste Hirschegg. Na tomto festivale sa okrem Indie, Nemecka, Turecka, Slovinska, afrických krajín, prezentovalo aj Slovensko formou videoprojekcie.

FS Čerhovčan Bardejov priblížil návštevníkom kultúru regiónu Bardejov prezentáciou ľudového tanca a spevu. Vystúpenie malo pozitívny ohlas ako u návštevníkov, tak aj u usporiadateľov festivalu.

Veľká vďaka patrí rodákom z Bardejova, manželom Uličným, ktorí nás oslovili na spoluprácu a taktiež Komunitnej nadácii Bardejov, ktorá finančne podporila realizáciu tohto projektu.

Partneri

Sledujte nás

KONTAKT

Občianske združenie Folklórny súbor ČERHOVČAN Bardejov
Štefánikova 75
085 01 Bardejov

+421 911 832 853
+421 905 143 646

info@cerhovcanbj.sk

ČERHOVČAN Bardejov © Všetky práva vyhradené | Vytvorila [BE]CREA