info@cerhovcanbj.sk +421 911 832 853

Láska, viera, nádej

V adventnom období sa FS Čerhovčan Bardejov rozhodol spríjemniť predvianočný čas klientom v sociálnych zariadeniach v meste Bardejov a okolí. Počas 15.12. – 16.12.2017 členovia súboru navštívili 5 sociálnych zariadení: sociálny dom Antic, sociálne zariadenie In Vita v Zborove, integračné zariadenie KOR-GYM v Hertníku, ZSS Egídius a Domov dôchodcov Čergov.

 Vianočnými piesňami a vinšami potešili všetkých klientov a tak vniesli všade vianočnú atmosféru. Všetkým zariadeniam ďakujeme za prejavený záujem a želáme všetkým klientom pevné zdravie. 

Partneri

Sledujte nás

KONTAKT

Občianske združenie Folklórny súbor ČERHOVČAN Bardejov
Štefánikova 75
085 01 Bardejov

+421 911 832 853
+421 905 143 646

info@cerhovcanbj.sk

ČERHOVČAN Bardejov © Všetky práva vyhradené | Vytvorila [BE]CREA